Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Kytičková třída

Kytičkovou - červenou třídu navštěvují děti ve věku od 5 do 6 let . Zaměřujeme se především na přípravu dětí na vstup do ZŠ, a to po stránce tělesné, rozumové, citové a sociální. Výchovně vzdělávací působení je vedeno hravou formou k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů potřebných k dosažení klíčových kompetencí přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Individuálně se věnujeme zejména logopedické prevenci a grafomotorice. Naším zájmem je utužovat hezké vztahy mezi dětmi a vytvořit příjemnou atmosféru ve třídě, abychom se všichni cítili dobře. 

Učitelky ve třídě Kytiček: 

  • učitelka: Martina Novotná
  • učitelka: Petra Víšková, DiS.
  • asistent pedagoga: Zlatuše Santini

Kontakt:

  • 466 566 793

fotofoto

fotofoto

foto

nahoru

Projekty