Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

O nás

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Slatiňany a je v provozu od roku 1976, kdy byla její kapacita 60 dětí. Postupně docházelo k jejímu rozšiřování až do současné podoby. Aktuálně ji může navštěvovat až 137 dětí.  Od 1. 1. 2003 je samostatným právním subjektem a byla zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Město Slatiňany.

Škola je tvořena pěti třídami, čtyři jsou homogenní a jedna heterogenní s provozem od 6.00 do 16.30hod.

Budova školy se nachází ve výstavbě rodinných domů a je obklopena rozlehlou školní zahradou, kterou postupně přeměňujeme v přírodní zahradu. Objekt je tvořen dvěma třípodlažními budovami spojenými chodbou se vstupním vestibulem, vlastní kuchyní s jídelnou, přičemž v létě 2021 prošel celý objekt rozsáhlou rekonstrukcí.foto

Vzdělávací nabídka vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Je nám dobře na světě“.

Naším cílem je vytvořit pro děti podnětné prostředí, které v dětech probudí chuť k přemýšlení, poznávání a tvořivosti; vést děti k citlivosti a všímavosti k citům druhých; učit se žít v kolektivu vrstevníků a seznamovat se s okolním světem a životem v něm. Pečujeme o zdravý fyzický, psychický i sociální vývoj dětí s ohledem na vývojové zvláštnosti a individuální potřeby.

foto

Důraz klademe na podporu pozitivního vztahu k přírodě, poznávání okolního prostředí a přírodních zákonitostí, rozvíjení smyslů a chutě pracovat s přírodním materiálem, rozvíjení tělesné zdatnosti a otužilosti dětí a zdravého životního stylu.

foto

Třídy i herny jsou dostatečně prostorné, nabízejí světlý a otevřený prostor vhodný pro jakoukoliv hru, činnost. Průběžně jsou doplňovány novým vybavením, svým obsahem jsou přizpůsobeny věku dětí.

fotoDidaktické pomůcky jsou na velmi dobré úrovni. Disponujeme logopedickými koutky,  širokou nabídkou hudebních a tělovýchovných pomůcek. Pro individuální péči využíváme Duhovou třídu, kde můžeme s dětmi pracovat individuálně bez rušivých podnětů.

Knihovna je vybavena odbornou literaturou pro pedagogy ale také dětskými knížkami, které průběžně doplňujeme.

Jako doplňkové aktivity nabízíme Metodu dobrého startu, která pomáhá předškolní děti co nejlépe připravit na vstup do ZŠ, dále Angličtinku, v rámci které se hravou formou děti setkávají se základy angličtiny. Pro děti čtyřleté a starší nabízíme vodní hrátky, kde se v rehabilitačním bazénu v DSS Slatiňany seznamují s vodou a zbavují se strachu. Do školky pravidelně dochází canisterapeutický pes, který přináší dětem radost a učí novému v rámci různých vzdělávacích programů.

foto

 

Projekty, do kterých je naše škola zapojena:

OP JAK Šablony I 

foto

 

Digitalizujeme školu

foto

 

Les ve školefoto

Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje přímý kontakt dětí s přírodou ve výuce a tím rozvíjí jejich vztah k ní. Projekt poskytuje učitelům  výukové plány, semináře, konzultace a ověřené tipy, jak úspěšně zařadit výuku o přírodě v přírodě. 

 

 

 

Mrkvička

Naše škola podporuje ekologickou a environmentální výchovu, proto jsme se zapojili do programu MRKVIČKA = Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy, která je dlouhodobým celostátním programem.

Díky registraci v programu můžeme využívat rady a zkušenosti regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřovat si své obzory můžeme na seminářích, workshopech, setkáních. Inspiraci také můžeme hledat v Informačním bulletinu Mrkvička i dalších publikacích, kde školy sdílí příklady své dobré praxe.

foto

 

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Je projekt, který se zaměřuje na rozvoj pohybové gramotnosti, která patří mezi základní pilíře stejně tak jfotoako rozvoj řeči, myšlení či poznání. Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti.  Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). 

 

O škole

Rychlý kontakt

Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Švermova 693
538 21 Slatiňany

Kontakty na třídy:
POHÁDKY - 466 566 791
PÍSNIČKY - 466 566 792
KYTIČKY - 466 566 793
MOTÝLCI - 466 566 794
SLUNÍČKA - 466 566 795

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Pranostika na akt. den

O svatém Eliáši bouřky často straší.

nahoru

Projekty