Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

O nás

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Slatiňany a je v provozu od roku 1976, kdy byla její kapacita 60 dětí. Postupně docházelo k jejímu rozšiřování až do současné podoby. Aktuálně ji může navštěvovat až 137 dětí.  Od 1. 1. 2003 je samostatným právním subjektem a byla zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Město Slatiňany.

Škola je tvořena pěti třídami, čtyři jsou homogenní a jedna heterogenní s provozem od 6.00 do 16.30hod.

Budova školy se nachází ve výstavbě rodinných domů a je obklopena rozlehlou školní zahradou, kterou postupně přeměňujeme v přírodní zahradu. Objekt je tvořen dvěma třípodlažními budovami spojenými chodbou se vstupním vestibulem, vlastní kuchyní s jídelnou, přičemž v létě 2021 prošel celý objekt rozsáhlou rekonstrukcí.foto

Vzdělávací nabídka vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Je nám dobře na světě“.

Naším cílem je vytvořit pro děti podnětné prostředí, které v dětech probudí chuť k přemýšlení, poznávání a tvořivosti; vést děti k citlivosti a všímavosti k citům druhých; učit se žít v kolektivu vrstevníků a seznamovat se s okolním světem a životem v něm. Pečujeme o zdravý fyzický, psychický i sociální vývoj dětí s ohledem na vývojové zvláštnosti a individuální potřeby.

foto

Důraz klademe na podporu pozitivního vztahu k přírodě, poznávání okolního prostředí a přírodních zákonitostí, rozvíjení smyslů a chutě pracovat s přírodním materiálem, rozvíjení tělesné zdatnosti a otužilosti dětí a zdravého životního stylu.

foto

Třídy i herny jsou dostatečně prostorné, nabízejí světlý a otevřený prostor vhodný pro jakoukoliv hru, činnost. Průběžně jsou doplňovány novým vybavením, svým obsahem jsou přizpůsobeny věku dětí.

fotoDidaktické pomůcky jsou na velmi dobré úrovni. Disponujeme logopedickými koutky,  širokou nabídkou hudebních a tělovýchovných pomůcek. Pro individuální péči využíváme Duhovou třídu, kde můžeme s dětmi pracovat individuálně bez rušivých podnětů.

Knihovna je vybavena odbornou literaturou pro pedagogy ale také dětskými knížkami, které průběžně doplňujeme.

Jako doplňkové aktivity nabízíme Metodu dobrého startu, která pomáhá předškolní děti co nejlépe připravit na vstup do ZŠ, dále Angličtinku, v rámci které se hravou formou děti setkávají se základy angličtiny. Pro děti čtyřleté a starší nabízíme vodní hrátky, kde se v rehabilitačním bazénu v DSS Slatiňany seznamují s vodou a zbavují se strachu. Do školky pravidelně dochází canisterapeutický pes, který přináší dětem radost a učí novému v rámci různých vzdělávacích programů.

foto

nahoru

Projekty