Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Režim dne

Celý denní režim je pružně přizpůsobován individuálním potřebám a zvláštnostem dětí i jejich aktuální potřebě. Učitelky se jim ve svém výchovně vzdělávacím působení plně věnují, volí klidný a trpělivý přístup. Děti tak mají čas si pohrát, rozvinout hru, dokončit ji a případně v ní pokračovat později. Jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, k organizování činností, k hravému tvoření tak, aby pracovaly svým tempem.  S dětmi pracujeme individuálně, ve skupinkách i frontálně. Děti mají ke svému tvoření a hrám dostatek hraček, pomůcek a materiálů, které se učí samy si brát a připravovat, problémem je však u většiny z nich jejich úklid na své místo.

Respektujeme osobní soukromí dětí nejen při hygienických činnostech. Dle potřeby mají děti možnost činnosti jen pozorovat nebo se uchýlit do klidného koutku.  Pravidelně zařazujeme různé pohybové aktivity (zdravotně preventivní chvilky, ranní rozcvičky, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, tanečky, relaxace, jógové prvky, cvičení na nářadí, s náčiním). Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. 

 

Organizace dne v Pohádkové třídě:

 • 06.00 – 07.50 spontánní hry, individuální i skupinkové činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení
 • 07.50 – 08.20 ranní hygiena, přesnídávka na třídě
 • 08.20 – 11.00 výchovně vzdělávací činnost, pobyt venku, hygiena
 • 11.00 – 11.30 oběd
 • 11.30 – 12.00 čas pro vyzvednutí dětí po obědě
 • 11.30 – 14.15 odpočinek, klidové činnosti, individuální péče logopedická a pedagogická
 • 13.30 – 14.30 postupné vstávání, odpolední svačina na třídě
 • 14.30 -  16.30 zájmové činnosti, spontánní hry, individuální a skupinové činnosti, jazykové chvilky.

Organizace dne v Písničkové třídě:

 • od 6.00 - 07.00 jsou děti na Pohádkové třídě
 • 07.00 – 07.50 spontánní hry, individuální i skupinkové činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení
 • 07.50 – 08.20 ranní hygiena, přesnídávka v jídelně
 • 08.20 – 11.00 výchovně vzdělávací činnost, pobyt venku, hygiena
 • 11.00 – 11.30 oběd
 • 11.30 – 12.00 čas pro vyzvednutí dětí po obědě
 • 1.30 – 14.15 odpočinek, klidové činnosti, individuální péče logopedická a pedagogická
 • 13.30 – 14.30 postupné vstávání, odpolední svačina na třídě
 • 14.30 -  15.30 zájmové činnosti, spontánní hry, individuální a skupinové činnosti, jazykové chvilky.
 • od 15.30 - 16.30 jsou děti na Pohádkové třídě

Organizace dne v Kytičkové třídě:

 • od 6.00 - 06.45 jsou děti na Pohádkové třídě
 • 06.45 – 08.30 spontánní hry, individuální i skupinkové činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení
 • 08.30 – 09.00 ranní hygiena, přesnídávka v jídelně
 • 09.00 – 11.55 výchovně vzdělávací činnost, pobyt venku, hygiena
 • 11.55 – 12.20 oběd
 • 12.20 – 12.45 čas pro vyzvednutí dětí po obědě
 • 12.20 – 14.30 odpočinek, klidové činnosti, individuální péče logopedická a pedagogická
 • 14.15 – 14.50 postupné vstávání, odpolední svačina na třídě
 • 14.50 -  16.00 zájmové činnosti, spontánní hry, individuální a skupinové činnosti, jazykové chvilky.
 • od 16.00 - 16.30 jsou děti na Pohádkové třídě

Organizace dne v Motýlkové třídě:

 • od 6.00 - 06.45 jsou děti na Pohádkové třídě
 • od 6.45 - 07.00 jsou děti na Kytičkové třídě
 • 07.00 – 08.50 spontánní hry, individuální i skupinkové činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení
 • 08.50 – 09.20 ranní hygiena, přesnídávka v jídelně
 • 09.20 – 12.20 výchovně vzdělávací činnost, pobyt venku, hygiena
 • 12.20 – 12.45 oběd
 • 12.45 – 13.00 čas pro vyzvednutí dětí po obědě
 • 12.45 – 14.30 odpočinek, klidové činnosti, individuální péče logopedická a pedagogická
 • 14.15 – 14.50 postupné vstávání, odpolední svačina na třídě
 • 14.50 -  15.30 zájmové činnosti, spontánní hry, individuální a skupinové činnosti, jazykové chvilky.
 • od 15.45 - 16.00 jsou děti na Kytičkové třídě
 • od 16.00 - 16.30 jsou děti na Pohádkové třídě

Organizace dne ve Sluníčkové třídě:

 • od 6.00 - 06.45 jsou děti na Pohádkové třídě
 • od 6.45 - 07.00 jsou děti na Kytičkové třídě
 • 07.00 – 08.10 spontánní hry, individuální i skupinkové činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení
 • 08.10 – 08.40 ranní hygiena, přesnídávka v jídelně
 • 08.40 – 11.30 výchovně vzdělávací činnost, pobyt venku, hygiena
 • 11.30 – 11.55 oběd
 • 11.55 – 12.20 čas pro vyzvednutí dětí po obědě
 • 11.55 – 14.15 odpočinek, klidové činnosti, individuální péče logopedická a pedagogická
 • 13.30 – 14.30 postupné vstávání, odpolední svačina na třídě
 • 14.30 -  15.45 zájmové činnosti, spontánní hry, individuální a skupinové činnosti, jazykové chvilky.
 • od 15.30 - 16.00 jsou děti na Kytičkové třídě
 • od 16.00 - 16.30 jsou děti na Pohádkové třídě

 

Při příchodu do MŠ čtěte informační cedulky umístěné na komodě u vchodových dveří, které Vás informují o spojení tříd.

 

Aktivity ve školním roce 2023/2024

Plavání

 • Pondělí - Písničky, Sluníčka
 • Úterý - Motýlci
 • Pátek - Kytičky
 • Odchod z MŠ je v 8.45 hod.
 • S sebou: batůžek, plavky, ručník, děvčata hřebínek. Odcházíme po svačině, vracíme se na oběd.

Metoda Dobrého startu pro předškolní děti

 • Pondělí od 15.00 do 15.45hod - Sluníčka
 • Středa od 15.00 do 15.45hod - Kytičky
 • Čtvrtek od 11.30 do 12.15hod - Motýlci

Angličtinka pro předškolní děti

 • Úterý na Motýlkové třídě
 • Skupina A od 14.55 do 15.35hod.
 • Skupina B od 15.40 do 16.20 hod.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31.8. dovršily 5 let, se uskutečňuje v době od 8:00 do 12:00 hod.

Při nepřítomnosti delší než 10 pracovních dnů je třeba nepřítomnost omluvit do konzultačního listu na třídě.

 

Příchod do MŠ

Docházka do MŠ je do 7:45 hod. Poté se školka z bezpečnostních důvodů zamyká. Do školky je třeba chodit včas, neboť pozdními příchody je narušována činnost na třídách a bezpečnost dětí.

 

nahoru

Projekty