Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Školné a stravné

Školné

Ředitelka Mateřské školy ve Slatiňanech, okres Chrudim podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve výši

420,- Kč za měsíc pro školní rok 2023/2024.

Školné neplatí děti v posledním roce docházky, tj. děti které do 31. 8. 2023 dovrší 5let, včetně dětí s odkladem školním docházky.

 

Stravné

V naší mateřské škole je dětem podávána pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Děti se stravují 3x denně. Pitný režim je pro děti zajišťován v průběhu celého dne pobytu dětí v MŠ (ovocné a bylinkové čaje, vitamínové nápoje, ovocné šťávy, neperlivá voda apod.).

Děti do 6 let/den      

  • Přesnídávka: 9.- Kč  
  • Oběd: 23,- Kč
  • Odpolední svačina: 9,- Kč

Děti do 7let /den

  • Přesnídávka: 9.- Kč  
  • Oběd: 24,- Kč
  • Odpolední svačina: 9,- Kč

 

Zálohové platby:

  • celodenní strava 830,- Kč / u 7-letých 850,- Kč

Za 7-leté se považuje dle vyhlášky o školním stravování dítě, které ve školním roce dosáhne věku 7-mi let.

 

Stravné za kalendářní měsíc se platí inkasem spolu s úplatou (tu neplatí děti s povinnou předškolní docházkou). tj. 1200,-Kč.

Platbu provádějte příkazem na bankovní účet č. 2801573772/2010 vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc (na měsíc září nejpozději 25. 8. a na další měsíce stejně až do 25. května, kdy provedete platbu na červen).

Variabilním symbolem pro platbu je trojciferné číslo vydané vedoucí školní jídelny, konstantní symbol 0558.

Vyúčtování za stravu bude prováděno vždy k 31. 12. a  k 31. 8. V případě ukončení docházky dítěte  do MŠ bude vyúčtování provedeno ke dni ukončení. Případná vratka bude vrácena na bankovní účet neprodleně do posledního dne následujícího měsíce nebo v hotovosti přes pokladnu školy.

Nedodržováním termínu plateb rodiče závažně porušují provozní řád MŠ a dítě může být proto z mateřské školy vyloučeno.

Pro rodiče

Rychlý kontakt

Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Švermova 693
538 21 Slatiňany

Kontakty na třídy:
POHÁDKY - 466 566 791
PÍSNIČKY - 466 566 792
KYTIČKY - 466 566 793
MOTÝLCI - 466 566 794
SLUNÍČKA - 466 566 795

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Svatý Jan co křestí, čtyřicet dní chřestí.

nahoru

Projekty