Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Přijímání dětí

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte se podává v období od 2. května do 16. května kalendářního roku, který předchází školnímu roku, v němž dítě zahájí předškolní vzdělávání.

Termín a místo zápisu stanovuje ředitel školy a zveřejňuje je prostřednictvím webových stránek školy a vývěsek zpravidla v březnu. 

 

Jak nejlépe připravit vaše dítě pro vstup do mateřské školy?

Pro úspěšnou adaptaci jsou důležité dovednosti a základní návyky dítěte, které dítěti ulehčí vstup do MŠ a adaptaci v ní.

 • Znát své jméno.
 • Umět poznat svou značku.
 • Samostatně se obléci jednoduché oblečení.
 • Nazouvat a vyzouvat obuv.
 • Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
 • Samostatně použít WC, umět si říci, nenosit pleny.
 • Najíst se lžící, napít se z hrnečku.
 • Sedět v klidu u stolu při jídle.
 • Umět používat kapesník.

 

Adaptace dětí

Pro některé děti je těžké zvyknout si na nové prostředí, kamarády a paní učitelky. Proto jsme pro Vás připravili desatero, které Vašemu dítěti vstup do mateřské školy ulehčí.

 1. Seznam mě s prostředím mateřské školy v období letních prázdnin. Projdeme se školkou, uvidíme třídy, zahradu, děti i paní učitelky. Prostředí pro mě nebude v září zcela neznámé.
 2. Pokud mám potíže s odloučením, nenechávej mě ve školce hned celý den, ale pobyt postupně prodlužuj podle toho, jak budu adaptaci v novém prostředí zvládat.
 3. Neprojevuj přede mnou úzkost z blížícího se odloučení.
 4. Rozluč se se mnou, předej paní učitelce a běž pryč. Dlouhé loučení je pro mě moc těžké. Vezmi mi do školky mého oblíbeného plyšáka.
 5. Pokud mám rýmu, kašel nebo jiné infekční onemocnění, patřím do postýlky. Potřebuji se vyléčit a nechci přenést bacily na ostatní děti.
 6. Ve školce mě nechávej jen na nezbytně nutnou dobu, ty také nejsi v práci déle než 8hodin.
 7. Nechej mě samostatně oblékat se, jíst. Pomoz mi až tehdy, je-li to třeba.
 8. Veď mě k pořádku, choď se mnou do školky pěšky, ať brzy zvládnu procházky se třídou.
 9. Nastane-li změna či problém, informuj paní učitelku.
 10. Neklaď na mě nepřiměřené požadavky, účastni se se mnou společných školních aktivit.

 

nahoru

Projekty