Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům za peněžní a věcné dary pro naši mateřskou školu. Vždy udělaly dětem velkou radost a školce pomohly. Vážíme si Vaší pomoci a důvěry. Děkujeme.

Pro zájemce o poskytnutí sponzorského daru

V případě, že máte zájem podpořit činnost naší školky, můžete věnovat školce finanční či věcný dar. Před jeho poskytnutím je ale nutný souhlas zřizovatele MŠ.  Proto nejdříve kontaktujte ředitelku MŠ. V případě zájmu také můžete ovlivnit využítí finanční částky, které by bylo stanoveno v darovací smlouvě. Darovací smlouva bude sepsána při poskytnutí věcného i finančího daru. Následně Vám bude doloženo, co bylo za darovanou finanční částku pořízeno. Děkujeme předem za projevenou důvěru.

Sponzoři, jejich sponzorské dary a způsob využití.

Děkujeme všem rodičům, kteří přispívají i drobnými věcnými dary, jako např. papírenským zbožím, opravami hraček, koloběžek atd.  

nahoru

Projekty