Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Vyhlašujeme sběr žaludů pro Lesní správu Nasavrky, která pro naše děti připravuje vzdělávací programy. Nasbírané žaludy vysypte do krabice u hlavní nástěnky.

Projekt Šablony

Název projektu:                OPJAK Šablony I pro MŠ Slatiňany

Číslo projektu:                  CZ.02.02.XX/00/22_002/0000861

Výše podpory:                  653 124,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

 

Datum zahájení projektu:                                          1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu:            31. 8. 2025

Předpokládaná doba trvání v měsících:                 36

 

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ), osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a spolupráci s rodiči dětí a veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Zvolené aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Školní asistent zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, podporuje žáky při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vzdělávání, podle potřeb pedagoga, podílí se na přípravě materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagogů a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb.

 

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

 

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Datum vložení: 7. 6. 2022 10:26
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2022 19:25
Autor:

O škole

Rychlý kontakt

Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Švermova 693
538 21 Slatiňany

Kontakty na třídy:
POHÁDKY - 466 566 791
PÍSNIČKY - 466 566 792
KYTIČKY - 466 566 793
MOTÝLCI - 466 566 794
SLUNÍČKA - 466 566 795

nahoru

Projekty