Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Slatiňany, okres Chrudim, Švermova 693, příspěvková organizace, vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

 Příjem „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2024/2025 se uskuteční

 v pondělí 06. 05. 2024  od 06.00 do 15.30 hod. v prostorách MŠ. 

 

Zde si zarezervujte svůj čas: Rezervace

 

 Celkem bude přijímáno cca. 45 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, či zařazení dítěte mladšího 3 let se bude počet přijatých dětí snižovat dle §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Celkový počet přijatých dětí bude dále snížen o počet dětí s přiznaným odkladem povinné školní docházky dle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

V uvedený termín se rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, dostaví osobně s řádně vyplněným formulářem žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rodným listem dítěte, občanským průkazem zákonného zástupce  a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Formulář žádosti je k vyzvednutí v ředitelně MŠ, případně si ho můžete stáhnout a oboustranně vytisknout ZDE.  Potvrzení lékaře o očkování není povinné u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Upozorňujeme, že předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8. 2024. 

Pokud počet podaných žádostí převýší kapacitu volných míst v mateřské škole, bude ředitelka rozhodovat o přijetí a nepřijetí dítěte podle těchto uvedených kritérií: 

 

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt na území města Slatiňany a v místních částech, které ke Slatiňanům patří.

5

Věk dítěte

5 let a více

7

4 roky

6

3 roky

5

2 roky

4

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při shodnosti bodů bude rozhodovat věk dítěte – starší má přednost. V případě shodnosti bodů i data narození dítěte, rozhodne o přijetí los. O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

*Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Upřednostnění se týká také dětí cizinců s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle  § 33  odst. 1 písm.  a) zákona o  pobytu  cizinců na území ČR („uprchlíci“ ) s místem pobytu ve spádové oblasti.

 

 

Ve Slatiňanech 11. 3. 2024                                                                                                    

                                                                                                            Mgr. Eva Tomišková

                                                                                                                    ředitelka MŠ

Datum vložení: 11. 3. 2024 17:34
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2024 17:37
Autor: Správce Webu
nahoru

Projekty